AlarmRun برنامه زنگ گوشی که شمار را در صورت برنخاستن از خواب تهدید می کند

AlarmRun برنامه زنگ گوشی که شمار را در صورت برنخاستن از خواب تهدید می کند

صبح زود برخاستن و از روی تخت با انرژی پایین پریدن، تقریبا رویای همگان است. برای کسانی که دچار مشکل بیدار شدن در صبح زود هستند، هزاران ساعت و برنامه زنگ وجود دارد، که به پخش صدای آزاردهنده شان تا زمانی که چشمانتان را باز کنید و برای قطع صدایشان و بازکردن گوشی الگویی کشیده و یا معمایی را حل کنید، ادامه می دهند. متاسفانه برای برخی از مردم، تحمل صدای زنگ ساعت ها و برنامه ها و خوابیدن با آن ها، آسان شده است.

AlarmRun برنامه ایست که در صورت توجه نکردن به صدای زنگش، شمارا با قرار دادن پستی خجالت آور در یکی از صفحات شبکه های اجتماعی تان که انتخابش با خودتان است، تنبیه خواهد کرد. هیچ تضمینی برای کنترل کاربران بر روی نوع پیام یا پست و یا مضمون آن وجود ندارد. هم چننی این برنامه این امکان را به شما می دهد تا از دوستانتان کسی را انتخاب کنید و زمانی که بیدار نشدید، برنامه به وی پیام خواهد فرستاد. این امکان با قرار دادنش بر روی حالت انتخاب تصادفی یکی از شماره های ذخیره شده روی گوشی تان، استرس آور تر خواهد شد، که فرد تصادفی انتخاب شده ممکن است رئیستان باشد! استرس زا ترین امکان برنامه، انتخاب یک تصویر تصادفی از روی گوشی تان و پست کردن آن بر روی اکانت یکی از شبکه های اجتماعی که عضو هستید، می باشد.

 

نظرات
    ارسال نظر