Loading...

درگیری حقوقی اینستاگرام با برنامه ای با نام مشابه: لیترگرام

سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 - 10:00 مسعود تاجیک
اشتراک گذاری
درگیری حقوقی اینستاگرام با برنامه ای با نام مشابه: لیترگرام

در یک روز خوب، پست های اینستاگرام شما پر از شادی بوده و در یک روز بد، پر از تاریکی، ناخوشی و غم است. خود اینستاگرام به تازگی روزهای جنجالی و بدی را پشت سر می گذراند، چرا که میدران این شبکه اجتماعی به شاتراک گذاری عکس، تصمیم به شکایت از سازندگان برنامه آندرویدی جدید Littergram گرفته اند، چرا که نام آن بسیار مشابه با نام اینستاگرام است. لیترگرام هم یک برنامه به اشتراک گذاری عکس است، اما هدفی متفاوت دارد.

کاربران لیترگرام می توانند از زباله ریزی توسط عابرین و خوذروهای عبوری و یک آلودگی های بصری و زیست محیطی عکس گرفته، به اشتراک گذاشته و با ذکر محل عکس برداری، به مقامات دولتی برای رفع و مقابله با آن ها اطلاع دهند. مدیران اینستاگرام و فیسبوک کمپانی مالک این شبکه اجتماعی، معتقدند که به حرکت سازندگان لیترگرام و ایده آن ها احترام می گذارند اما این شباهت اسمی باید برطرف شود. سازنده لیترگرام به تازگی در مصاحبه ای تغییر نام برنامه اش را از دست رفتن زحماتش عنوان نموده است.

  • منبع: www.phonearena.com
  • تاریخ: سه شنبه 21 اردیبهشت 1395 - 10:00
  • صفحه: اخبار
دیدگاه ها
    به اشتراک بگذارید
    به اشتراک بگذارید