اپل در اروپا به جرم فرار مالیاتی محکوم شد

اپل در اروپا به جرم فرار مالیاتی محکوم شد

کمپانی اپل بار دیگر توسط کمیسیون اروپا و این بار برای فرار مالیاتی در کشور ایرلند جنوبی، محکوم شده است. در راستای بررسی کاهش مالیات برای کمپانی اپل توسط دولت ایرلند جنوبی در سال 2014، کمپانی اپل هم اکنون به علت پرداخت مالیات کمتر از میزان قانونی، به دریافت غیر قانونی کمک دولتی در ایرلند جونبی محکوم شده و برای جریمه بایستی 13 میلیارد یورو بپردازد.

کمیسیون اروپا مدعی شده که کمپانی اپل ملزم به پرداخت یک درصدی درآمد خود به عنوان مالیات بوده و تنها 0.005 درصد آن را سالانه پرداخت نموده است. این در حالی است که نزخ رسمی مالیات در کشور ایرلند جنوبی 12.5 درصد است. بر اساس ادعای کمیسیون اروپا، این کمپانی قراردادی رسمی برای پرداحت مالیات کمتر از نرخ های رسمی با دولت ایرلند جنوبی بسته و به همین علت است که تمامی سود محصولات فروخته شده این کمپانی در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و هند به شعبه ایرلند این کمپانی سرازیر می شود. تیم کوک مدیرعامل اپل، این ادعا را بدون اساس حقیقی و قانونی خوانده است.

نظرات
    ارسال نظر