کمپانی British Airways در حال پیاده سازی گیت های تشخیص هویت بیومتریک

کمپانی British Airways در حال پیاده سازی گیت های تشخیص هویت بیومتریک

کمپانی British Airways گیت های تشخیص هویت بیومتریک خود را در فرودگاه های جدید در نیویورک (JFK)، میامی (MIA) و اورلندو (MCO) گسترش می دهد. این گیت های الکتورنیک بیومتریک که به صورت آزمایشی از نوامبر سال 2017 در فرودگاه بین المللی لس آنجلس (LAX) وجود داشته اند و از خاصیت تشخیص چهره برای مطابقت با تصویر پاسپورت مسافر، ویزا وعکس های مهاجرت استفاده می کند ودراین صورت دیگر نیازی به نشان دادن کارت پرواز یا کارت شناسایی به مسئول مربوطه در زمان سوار شدن هواپیما نیست.

مسافران هنوز باید کارت شناسایی و کارت پرواز را هنگامی که از گیت امنیت فرودگاه عبور می کنند به مسئول مربوطه نشان دهند. اما کمپانی British Airway می گوید: زمانی که به جای فرآیند سنتی از سیستم جدید استفاده شد، زمان انتظار به طور چشمگیری در گیت ها کاهش یافت. با استفاده ازگیت های بیومتریک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس (LAX)، British Airways توانست بیش از 400 مسافر را در 22 دقیقه سوارهواپیما کند و کمپانی می گوید این زمان نیم ساعت کمتر از زمان نرمال است.

کمپانی British Airways می گوید که این سیستم جدید درفرودگاه بین المللی اورلندو در حال انجام است. دو گیت بیومتریک در یک محل هستند که مشتریان را در پرواز روزانه از اورلندو به گتویک لندن اسکن می کنند. این کمپانی اظهار می کند که توانسته در 10 دقیقه، حدود 240 نفر را سوار هواپیما کند.

در فرودگاه های JFK و MIA، کمپانی British Airways در حال پیاده سازی یک سیستم متفاوت است که درآن گیت ها به منظورشناسایی مسافرانی که از فرودگاه هیترو به این فرودگاه ها می رسند، استفاده خواهد شد و این موضوع به این معنی است که پس از به زمین نشستن هواپیما، دیگر نیازی به اسکن اسناد مسافرتی و گرفتن اثر انگشت مسافران نیست.

گیت های بومتریک کمپانی British Airways، فقط یک چشمه از تکنولوژی بیومتریک است که در فرودگاه های سراسردنیا درحال آزمایش شدن است. دبی درحال کار برای استفاده از سیستم تشخیص چهره برای کنترل بازرسی های امنیتی در فرودگاه بین المللی خود است. درسال گذشته خط هوایی Delta، سیستم تشخیص چهره را دربعضی از ایستگاه های چمدان قرار داد وخط هوایی JetBlue سیستم بیومتریک را در پرواز به آروبا آزمایش کرد. امنیت و گمرک میهن و حفاظت مرزها، سیستم های تشخیص چهره را با بازرسی های امنیتی یکپارچه کرده است، ایده ای که اخیرا انتقاد مرکز Georgetown Law را درمورد حریم خصوصی و تکنولوژی دربر داشت.

نظرات
    ارسال نظر