آزمایش به کارگیری ماشین های بدون راننده با مسافر در کالیفرنیا

کنترل کنندگان و تنظیم کنندگان قانون درکالیفرنیا به ماشین های بدون راننده اجازه می دهند تا مسافران را حتی بدون حضور راننده پشتیبان حمل کنند.

کمیته صنایع عمومی دولت درروز جمعه پیشنهادی را صادر کرد که در طی آن برای سرویس خدمات مسافرتی مستقل، اجازه این برنامه آزمایشی در مقیاس کوچک را صادر می کند. یک نسخه از این برنامه اجازه آزمایش با راننده را می دهد و یک نسخه دیگر اجازه آزمایش بدون راننده را می دهد.

این پیشنهاد یک ماه پس از اینکه دپارتمان وسایل نقلیه کالیفرنیا اعلام کرد که شروع به پذیرش درخواست ها برای آزمایش ماشین های کاملا بدون راننده در جاده های عمومی کرده است، آمد. مراکزاعطا گواهینامه آلودگی تحت کنترل (PUC)، کمپانی هایی از جمله آن هایی که در بخش حمل و نقل هستند را کنترل می کنند در حالی که دپارتمان وسایل نقلیه (DMV)  صلاحیت قضایی عملیات ایمن وسایل نقلیه را دارد.

هر دو اقدامات بعضی از حرکات رو به جلو برای وسایل نقلیه بدون راننده را بعد از لحظات بد برای تکنولوژی در حال ظهور نشان می دهد. در ماه مارس یک وسیله نقلیه بدون راننده که توسط کمپانی Uber کار می کرد درآریزونا به یک عابر پیاده زد و او را کشت با وجود اینکه یک راننده برای ایمنی بیشتر پشت فرمان وجود داشت. این موضوع باعث شد که تست خودرو های بدون راننده در آن جا یا جا های دیگر متوقف شود.

کمپانی Uber اعلام کرد که پس ازآن حادثه، برنامه وسایل نقلیه مستقل را در کالیفرنیا همانند دیگرایالت ها متوقف می کند و این کمپانی به دنبال تمدید دوباره مجوز آزمایش وسیله نقلیه مستقل که در تاریخ 31 مارس منقضی شد، نمی رود.

جهت ایمن سازی مجوز خودرو های بدون راننده، دپارتمان وسایل نقلیه (DMU) کالیفرنیا،اعلام کرد که متقاضیان نیازبه برخورداری از تعدادی ازالزامات نظیرتجهیزات ارتباطی دوطرفه و امنیت جهت جلوگیری از حملات سایبری می باشند و وسایل نقلیه نبایستی به طور مستقل خارج از محوطه و شرایط مشخص شده و طراحی شده به فعالیت واداشته شود.

 پیشنهاد مراکزاعطا گواهینامه آلودگی تحت کنترل (PUC) در کالیفرنیا، به طور جزئی، مسائل مطرح شده توسط کمپانی ها از جمله خودروسازی جنرال موتورز و کمپانی  Lyft را مورد بررسی قرارا می دهد. این موضوع می تواند به زودی در جلسه کمیسیون 10 May در نظر گرفته شود.

هیچ کدام از کمپانی های جنرال موتورز و Lyft فورا به درخواست برای نقطه نظر پاسخ ندادند.

نظرات
    ارسال نظر