فریم های جدید عینک گوگل

فریم های جدید عینک گوگل

خرید فریم عینک گوگل 

البته اگر چه این فریم ها محدود هستند ولی گوگل این وعده را داده است که بزودی برای هر سلیقه ای فریم های جدیدی ارائه میکند.شرکت گوگل در پی این محدودیت انتخاب فریم گفته که این فریم ها برای سلیقه های ساده و سبک ارائه شده است، البته گفتنیست که نسخه های اسپرت این فریم ها هم رونمایی میشود و روانه بازار میگردد.

باید گفت که شکل و شمایل بزرگ این فریم ها ، شما رو کمی انگست نما میکند تا حدی که وقتی شما از این فریم ها استفاده میکنید ممکن است این احساس به شما  دست بدهد که مردم طور دیگری شما را نگاه میکنند و انگشت نما شده اید.
"گوگل گلاس ؛ از مرزهای عادی فریم ها و عینک ها عبور کرده است" این گفته مدیر تولید این بخش است در پاسخ به گفته ما که "خیلی جلب توجه میکند این عینکها "

فریم های جدید گوگل گلاس به قیمت 225 دلار ، و قیمت گوگل گلاس 1500 دلار گزارش شده است.

فریم جدید عینک گوگل

نظرات
    ارسال نظر