اولین دوچرخه تولید شده با چاپگر سه بعدی

اولين بدنهدوچرخه سه بعدي چاپ شده از تيتانيوم كه ارزانتر و سبك تر است...

زمانيكه بحث از مقاومت و در عين حال سبكي به ميان مي آيد ، تيتانيوم بهترين ماده اوليه ايست كه براي توليد اسكلت دوچرخه بكار ميرود.متاسفانه ، با همه اين خوبيها ، آن اسكلتها(تيتانيومي) گران قيمت نيز هستند.از روشهايي ميتوان قيمت آنها را كاهش داد ، كه اخيرا ، اين كار را 2 كمپاني انگليسي بصورت مشترك انجام داده اند.Renishaw شركت توليدي مواد افزودني ، به اجبار با شركت Empire Cycle به منظور ساختن يكي از دوچرخه هاي تيتانيومي كوهستاني MX_6 Evo همكاري ميكند. شركتEmpire در حال حاضر پيشنهاد توليد نسخه آلومينيمي MX_6 را ميدهد.

اسكلت دوچرخه بوسيله شركت Renishaw با استفاده از ماشين ذوب ليزري AM250 ساخته شد.در فرايند ساخت ، فيبر با مقاومت بالا به منظور تركيب با تيتانيوم پودري استفاده شد.لايه هاي تركيبي يكي پس از ديكر روي هم قرار گرفتند ، تا شكل نهايي اسكلت بوجود آمد.اين بخش ها بوسيله چسب ، به يكديگر متصل ميشوند.

چون تيتانيوم چگالي بيشتري نسبت به آلومينيوم دارد ، شركت Empire مقدار كمتري از آن در دوچرخه استفاده ميكند تا وزنش كمتر از مدل Stock شود.به منظور بدست آوردن بهترين تركيب ، نرم افزارهاي بهينه سازي ، مورد استفاده قرار گرفت.اين تركيبها توسط كامپيوتر مورد تجزيه و تحليل قرار ميكيرد ، و مشخص ميگردد ، استفاده كمتر از كدام ماده ، تاثير منفي در كاهش مقاومت ندارد.

به عنوان نتيجه ، در مجموع 1400 گرم(3 پوند) اسكلت تمام شده Evo ، وزن 33 درصد كمتر است ، از حالتي كه آلومينيوم استفاده شده است.زمانيكه قلابها امتحان شدند ،قدرت و مقاومت آن ، 6 بار از دوچرخه كوهستان EN 14766 گذر كرد.مقاومت اسكلت ،هنوزم به عنوان يك مجموعه امتحان ميشود.

بنابراين ، چگونه اين پروژه ، به اسكلت تيتانيومي ارزانتر منجر ميشود ؟ براي مثال ، ميتوان گفت ، در فرآيند ذوب ليزري ، ما هدر رفت نداريم.همچنين تمام تيتانيومي كه براي توليد يك اسكلت(فريم) استفاده نميشود ، ميتواند براي يك اسكلت ديگر مورد استفاده قرار بگيرد.به علاوه اينكه ، فرآيند بهينه سازي ، كمترين مقدار ممكن را كه اولين مرحله نياز دارد ، فراهم و تضمين ميكند.مضافاً ، هيچ دستگاه ويژه اي نيز ، مجبور نيست كه براي طراحي اسكلت خاصي ، تنظيم شود و يا آن را بوجود آورد ، كه اين مهم بوسيله قالبها انجام ميشود.

همچنين دستگاه بايد قادر به انجام طرحهاي ساده پيچشي و يا طرحهاي سفارشي ما براي اسكلت باشد.و سرانجام ، نبايد ايجاد طرحهاي تركيبي با اشكال پيچيده سخت از طرح هاي اساسي و پايه اي باشد.

شركت اروپايي Aeronautic Defence & Space Company(EADS) قبلا تصوير 3 بعدي اسكلت دوچرخه را درست كرده است ، اگر چه كه از نيلون ساخته شده بود.

نظرات
    ارسال نظر