Argus II عینکی هوشمند برای بازگرداندن بینایی افراد

Argus II عینکی هوشمند برای بازگرداندن بینایی افراد

اندام های بیومکانیک و مصنوعی که همانند اندام های طبیعی کار می کنند، ایده ای بود که ابتدا در کتاب های کمیک و فیلم های علمی تخیلی از آن ها استفاده می شد. امروزه اما این ایده در حال تبدیل شدن به واقعیت است، به طوری که وجود ارگان های مصنوعی و استفاده از آن ها کم کم حالت طبیعی به خود می گیرد. هیچ پروژه ای مانند پروژه قرنیه چشم مصنوعی دید دوم، نزدیک به واقعیت و کارمد تر نیست. این محصول در حال تجاری سازی شدن و رسیدن به تولید انبوه است، چرا که به تازگی این محصول تاییدیه پزشکی خود را از طریق موفقیت در استفاده های آزمایشی، دریافت نموده است.

این چشم دوم و یا بینایی بخش، دارای توانایی بهبود برخی از بیماری های چشم و بینایی است. نتیجه آزمایشات پزشکی انجام شده با این وسیله در یک مقاله منتشر شده است و در آن ذکر شده که این وسیله کیفیت زندگی و عملکرد بینایی افراد مبتلا به ورم قرنیه، آماس شبکیه و افراد در معرض نابینایی را بهبود بخشیده است. این وسیله شامل یک عینک شبیه به عینک های آفتابی، دوربینی که مناظر را ثبت و ذخیره می کند، کامپیوتری که عکس ها و داده ها را پردازش می کند و سنسوری که در شبکیه چشم کاشته شده و به صورت بی سیم اطلاعات فرستاده شده از کامپیوتر را دریافت می کند، می باشد. مغز انسان مابقی کار را انجام می دهد و فرد تصاویر را خواهد دید. تحقیق علمی ای که با استفاده از این دستگاه انجام شده بر روی افراد دارای مشکلات بینایی بین 28 تا 77 سال انجام شده است و 80 درصد آن ها بهبود کیفیت زندگی و بینایی خود را گزارش نموده اند و هیچ کدام شکایتی در مورد کاهش بینایی و یا ایجاد مشکل توسط دستگاه را ارائه ننمودند.

قیمت پایه بینایی دوم، صد هزار دلار خواهد بود.

نظرات
    ارسال نظر