Truemessenger برنامه ای برای مسدود کردن پیامک ها آزاردهنده در آندروید

Truemessenger برنامه ای برای مسدود کردن پیامک ها آزاردهنده در آندروید

برنامه آندرویدی Truemessenger به آزار و اذیت شما توسط فرستندگان پیامک های اسپم توسط نشان دادن لیست و منبع فرستندگان چنین پیامک هایی و مسدود کردن آن ها، پایان خواهد داد. این برنامه محصولی دیگر از سازندکان برنامه True caller است و به بیش از 100 مجمع و منبع آگاهی دهنده در مورد پیامک های ناخواسته و آزاردهنده مانند Fighting Spam و Robo Call ها متصل است.

این برنامه فرستنده پیامک را حتی اگر نامش در دفترجه تلفن شما ثبت نشده باشد را شناسایی می کند و از منابع وسیع و بی پایان لیست سیاه فرستندگان اسپم خود برای شناسایی آن ها استفاده کرده و آن هایی را که با لیست های سیاه مطابقت داشته باشند را مسدود می کند، هم چنین فرستندگان اسپم جدید را بر اساس نحوه فرستادن اسپم، مدل پیامک های ارسالی و ... شناسایی کرده و به منابع خود برای اضافه نمودن به لیست های سیاه معرفی می کند.

پیامک های مسدود شده در پوشه ای جداگانه نگهداری می شوند و شما می توانید در این میان پیامک های مهم را نیز مشاهده نموده و جدا کنید، هم چنین برنامه را بر اساس کلید واژه ها و طرح هایی که خودتان تنظیم می کنید، برای شناسایی فرستندگان اسپم سفارشی سازی کنید.

نظرات
    ارسال نظر