چگونگی اطلاع یافتن از خوانده شدن پیام ها توسط دوستان در پیام رسان فیسبوک

چگونگی اطلاع یافتن از خوانده شدن پیام ها توسط دوستان در پیام رسان فیسبوک

اگر شما نیز از برنامه پیام رسان فیسبوک برای ارتباط با دوستانتان استفاده می کنید، ممکن است گاهی اوقات از دیدن آیکون های مختلف در کنار پیام های خود به دوستانتان، گیج شده باشید. اگر دقت کرده باشید، سه نوع اصلی از دوایر آبی رنگ و یک نوع دایره خاکستری رنگ و عکس مینیاتوری و گرد دوستتان در کنار پیام شما به دوستانتان، ممکن است نشان داده شود.

اگر این دایره خاکستری رنگ باشد، به این معنی است که پیام شما هنوز فرستاده نشده است و علت آن هم ممکن است مشکل در اتصال شما به اینترنت باشد. اگر دایره به صورت یک دایره توخالی آبی رنگ در بیاید، یعنی پیام شما در حال فرستاده شدن است. دایره آبی توخالی همراه با یک تیک آبی رنگ درون آن، به معنی فرستاده شدن پیام شماست، دایره آبی رنگ توپر با تیک سفید رنگ به معنی رسیدن پیام شما به دوستتان و نشان دادن عکس کوچک دوست شما به جای این دوایر، نشان دهنده این است که دوست شما پیامتان را دیده و خوانده است.

نظرات
    ارسال نظر