خودروهای بدون سرنشین و آموختن عادت های رانندگی از انسان ها

خودروهای بدون سرنشین و آموختن عادت های رانندگی از انسان ها

ایده پشت رانندگی تدافعی تنها یک چیز است: چون شما نمی توانید پیش بینی کنید که رانندگان دیگر ممکن است چه رفتارهایی در جاده از خود بروز دهند، پس بهتر است تا آنجایی که می توانید ایمن رانندگی کنید. هم اکنون اما خودروهای بدون سرنشینی که به بازار می آیند طوری برنامه ریزی می شوند که از انسان ها طریقه رانندگی و عادات آن را بیاموزند، چرا که این برنامه ریزی آن ها را قادر می سازد که پیش از این که ما تصمیم بگیربم، آن ها عمل کنند.

بر اساس تحقیقات محققین دانشگاه کالیفرنیا، خودروهای بدون سرنشین به زودی بهتر از انسان ها در جاده های خطرناک آمریکا خواهند راند، گرا که رانندگی تدافعی در واقع جزیی از هویت و DNA آن هاست. این محققین هم چنین یک الگوریتم خاص را ساخته و توسعه داده اند که دارای قابلیت های شگفت انگیزی در زمنیه تصمیم گیری می باشدو با درصد موفقیت 92 درصد، تصمیم گیری بهتری را نسبت به انسان ها در موقع رانندگی به خودروهای بدون سرنشین خواهد افزود. این الگوریتم طری طراحی شده که از انسان خواهد آموخت که با محاسبه و در نظر گرفتن فاکتورهای مختلف در یک شرایط خطرناک رانندگی، چگونه بهترین و ایمن ترین تصمیم را بگیرد. این الگوریتم که از یک تحقیق میدانی جامع ناشی شده که در آن کاربران مختلف در پشت یک ماشین شبیه ساز رانندگی نشسته و نسبت به موقعیت های مختلف واکنش نشان داده اند، به خودروها خواهد آموخت که چگونه مانند یک انسان در هنگام رانندگی فکر کنند.

نظرات
    ارسال نظر