امکان پیش بینی و حس زلزله توسط شتاب سنج گوشی های هوشمند

امکان پیش بینی و حس زلزله توسط شتاب سنج گوشی های هوشمند

در ماه آوریل سال 2013 میلادی، دو دانشمند زلزله شناس ایتالیایی از موسسه ژئوفیزیک و لرزه نگاری این کشور در مقاله ای علمی ثابت کردند که شتاب سنج های به کار رفته در گوشی های هوشمند آن زمان می تواننند وقوع زلزله را حس کرده و پیش بینی کنند. این دانشمندان در تحقیق خود چند شتاب سنج آیفون 4 و 5 را جهت آزمایش بر روی میزی قرار داده که از آ برای مطالعه زلزله استفاده می نمودند و نتایج را با کارکرد زلزله نگارهای واقعی مقایسه نمودند.

آن ها در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که شتاب سنج های مذکور پاسخ و واکنش مناسب نسبت به فرکانس و فاز را دارند، گرچه این شتاب سنج ها قادر به حس کردن و ثبت زلزله های با قدرت 5 ریشتر و کمتر نبودند و همواره باید در مرکز وقوع زلزله قرار می گرفتن تا پاسخ مناسب را بدهند. گرچه زلزله های با قدرت 5 ریشتر و کمتر خرابی و صدمات چندان جدی به بار نمی آورند اما همین دانشمندان در حالی کار بر روی شتاب سنج هایی هستند که کارکرد نرمال خود در گوشی های هوشمند را داشته و در عین حال چنین زلزله هایی را نیز حس و ثبت کنند. پیش از این نیز دانشمندانی از دانشگاه کالیفرنیا آمریکا با مطالعه بر روی شتاب سنج های آیفون و دستگاه های آندرویدی به این نتیجه رسیده بودند که با توجه به این که این سنسور ها می توانند بین حرکاتی مثل راه رفتن و دویدن تمییز قایل شوند، می توانند زلزله را نیز ثبت و حس کنند.

نظرات
    ارسال نظر