Tinder یک شبکه اجتماعی جدید با کاربری سریع و آسان

Tinder یک شبکه اجتماعی جدید با کاربری سریع و آسان

Tinder یک شبکه اجتماعی و برنامه قرار گذاشتن جدید است که به علت ویژگی منحصر به فرد خود بسیار مشهور شده است. در این شبکه اجتماعی شما می توانید با کشیدن انگشت خود بر روی تصویر پروفایل یک نفر به سمت راست، نشان دهید که از وی خوشتان آمده و با کشیدن انگشتتان به صورت برعکس، وی را نفی کرده و یا نادیده بگیرید. این برنامه به تازگی به روز رسانی شده و در نسخه جدید شما می توانید با کشیدن رو به بالای انگشتتان بر روی تصویر پروفایل یک نفر، وی را "سوپر لایک" کنید.

البته این قابلیت فقط یک بار و فقط برای یک نفر در طول 24 ساعت برای شما فراهم است که میزان جذب شدن شما به شخصی خاص را نشان می دهد. در این شبکه اجتماعی اگر تصویر شما توسط شخصی لایک می شد و یا به اصلاح انگشت وی بر روی عکس شما به طرف راست کشیده می شد، شما متوجه این موضوع نمی شدید مگر این که شما نیز عمل مشابه وی را در مورد تصویرش انجام می دادید. اما اسن قابلیت جدین نیاز به عمل مشابه ندارد و شما می توانید وقتی کشی عکس شما را سوپرلایک کرد سریعا متوجه آن شوید.

نظرات
    ارسال نظر