کمپانی های زیر مجموعه «آلفابت» گسترش خواهند یافت

کمپانی های زیر مجموعه «آلفابت» گسترش خواهند یافت

آلفابت یک کمپانی هلدینگ و مادر جدید است که توسط همان تیم گوگل تاسیس شده و خود گوگل زیر مجموعه آن قرار گرفته است. یکی از موسسین گوگل، یعنی اریک اشمیت به این شرکت مادر منتقل شده و ریاست آن را به عهده گرفته است. اشمیت به تازگی در یک سخنرانی در یک کنفرانس تکنولوژی اعلام داشته که شرکت های زیر مجموعه آلفابت تعدادشان بیشتر شده و گسترش خواهند سافت. وی به وجود 26 حرف در الفبای زبان انگلیسی اشاره کرده و گفته است که ممکن است تعداد این شرکت ها به همین عدد برسد. آلفابت به معنای الفبا در زبان انگلیسی است.

وی هم چنین اشاره کرده که تغییرات اخیر خود گوگل و آلفابت نیز به قدری سریع است که مدیران ارشد هم هنوز به آن عادت نکرده و در حال کار بر روی جزییات هستند، هم چنین پس از پایان یافتن 26 حرف الفبا، آلفابت ممکن است به سراغ حروف و اعدادی مانند عدد پی نیز برود. پس از قرار گرفتن گوگل زیرمجموعه آلفابت، پروژه هایی مانند آندروید، ATAP و پروژه Fi زیرمجموعه گوگل باقی ماندند، در حالی که برخی از پروژه ها مانند خودروی هوشمند و عینک گوگل به یک کمپانی تازه تاسیس با نام Google X واگذار شدند.

نظرات
    ارسال نظر